ultrasound 2d

เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้มองเห็นการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการ”อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ” ที่คุณแม่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับตรวจด้วยวิธีนี้เพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย วินิจฉัยความผิดปกติของทารก มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ วันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ มาฝากคุณแม่ชาว “HerKid รวมพลคนเห่อลูก“ ให้ได้มาศึกษาหาความรู้กันไปดูกันเลย

การอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ

การอัลตร้าซาวด์ คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์วิธีหนึ่ง ที่ช่วยตรวจเช็คการเจริญเติบโต การวินิจฉัยความผิดปกติของทารกขณะอยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งการอัลตร้าซาวด์มีหลายประเภท แต่มีจุดประสงค์ในการตรวจเช่นเดียวกัน

การอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ ใช้วิธี Ultrasonotomography ในการตรวจจากการสะท้อนคลื่นเสียงความถี่สูงของคลื่นอัลตร้าโซนิก เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการตรวจมากที่สุด สามารถตรวจได้ 2 ทาง คือ ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง คลื่นได้สะท้อนออกมาเป็นภาพ 2 มิติ

ควรตรวจอัลตร้าซาวด์ เมื่อไหร่

การอัลตร้าซาวด์สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 2 – 3เดือน เพื่อตรวจเช็คอายุครรภ์ วินิจฉัยภาวะเสี่ยง เช่น ภาวะท้องนอกมดลูก หรือขณะที่คุณแม่ฝากครรภ์ในช่วง 4 – 5 เดือน ได้รับการอัลตร้าซาวด์ครั้งแรก เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติตามโครงสร้างร่างกายของทารก

การอัลตร้าซาวด์ 2 มิติทำให้รู้อะไรบ้าง?

ภาพที่ได้จากการอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ เป็นภาพตัดขวางตามแนวคลื่นเสียงที่ถูกส่งออกมาในแนวระนาบ ภาพที่เห็นจึงเป็นภาพตามความกว้างและความยาว เป็นภาพขาวดำ การอัลตร้าซาวด์วิธีนี้ อาจทำให้มองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆของทารกไม่ชัดเจน เห็นเพียงรูปร่างเป็นเงาเท่านั้น  แต่การอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ ทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานในการตรวจเช็คความสมบูรณ์ ความผิดปกติตามโครงสร้างร่างกายของทารก เนื่องจากสามารถวินิจฉัยได้ใน 2 มิติเท่านั้น มีความแม่นยำ จึงมีผลดีต่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์

ผลข้างเคียงจากการอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ

การอัลตร้าซาวด์ ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงไม่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ เนื่องจาก คลื่นเสียงเหล่านั้นผ่านเข้าไปภายในร่างกายในปริมาณที่น้อยมาก จึงทำให้พัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านต่างๆไม่ส่งผลกระทบใดๆ

ค่าใช้จ่ายการอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ

ค่าใช้จ่ายในการอัลตร้าซาวด์ขึ้นอยู่กับการตรวจกี่มิติ ตรวจที่โรงพยาบาลใด สำหรับการตรวจการอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ เป็นภาพตามความกว้างและความยาว เป็นภาพขาวดำ จึงมีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด แต่เป็นมาตรฐานในการตรวจเช็คความสมบูรณ์ ความผิดปกติของทารก ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจอัลตร้าซาวด์ 2 มิติโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่ที่ 400 – 600 บาท/ครั้ง ตรวจที่คลินิกอยู่ที่ 400 – 1,000 บาท/ครั้ง และตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ 1,500 – 2,500 บาท/ครั้ง

การอัลตร้าซาวด์ 2 มิติช่วยให้พ่อแม่มองเห็นการเจริญเติบโตและตรวจเช็คความผิดปกติของทารกในครรภ์ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่กับ “HerKid รวมพลคนเห่อลูก” ผู้นำด้านการแชร์ประสบการณ์เด็ดๆแม่และเด็กได้ทุกวัน คลับ HerKid เว็บนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงนะคะ

เครดิตข้อมูล : HerKid รวมพลคนเห่อลูก

Comments