S26HerKid1

สงสัยใช่ไหมคะว่า “สฟิงโกไมอีลิน” คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร วันนี้แอดมิน มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับสฟิงโกไมอีลินมาฝาก คุณแม่ HerKid ให้ได้ลองศึกษาทำความเข้าใจกันค่ะ โดยสฟิงโกไมอีลินนั้น เป็นไขมันฟอสโฟไลปิดที่พบมากในนมแม่1 และมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างปลอกไมอีลิน ไมอีลินมีผลให้การส่งสัญญาณประสาทอย่างรวดเร็ว อันอาจส่งผลให้ลูกน้อยมีความฉลาด สมองไวนั่นเอง

รู้ไหม สมองและวงจรประสาท ทำงานอย่างไร 2-3
ในสมองของคนเราจะมีการสร้างวงจรประสาทขึ้นมา เพื่อเชื่อมโยงสมองแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งพบว่าหากวงจรประสาทมีการเชื่อมโยงและส่งสัญญาณหากันได้อย่างรวดเร็วมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการทางสมองที่สมวัย และฉลาดมากขึ้นเท่านั้น

สฟิงโกไมอีลินกับการสร้างไมอีลิน 4-7
อันดับแรกก็ต้องบอกก่อนเลยว่า สฟิงโกไมอีลิน ก็คือไขมันฟอสโฟไลปิดที่พบได้มากในนมแม่และเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญในการสร้างไมอีลิน8 โดยพบว่าเส้นใยประสาทที่มีไมอีลิน จะสามารถส่งสัญญาณได้ดีและเร็วกว่าเส้นใยที่ไม่มีไมอีลินถึง 60 เท่า 9 ดังนั้นการให้ลูกได้รับสารอาหารสำคัญที่หลากหลาย รวมทั้งสฟิงโกไมอีลิน ช่วยให้การสร้างไมอีลินมีประสิทธิภาพ และอาจส่งผลให้ลูกมีความฉลาด สมองไวในที่สุด

S26HerKid2

แสดงแขนงประสาทนำออกที่มีปลอกไมอีลินมาห่อหุ้ม ส่งผลให้การส่งสัญญาณเกิดขึ้นในลักษณะของการก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งสัญญาณได้เร็วขึ้น

เพราะฉะนั้นเด็กควรได้รับนมแม่ให้นานที่สุด เพื่อให้เขาได้รับสารอาหารจากนมแม่และสฟิงโกไมอีลินอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการสร้างไมอีลินให้กับลูกน้อย ไม่ใช่เพียงแต่การเสริมด้วยสารอาหารเท่านั้น แต่การเลี้ยงดูก็มีความสำคัญเช่นกัน ด้วยการชวนลูกทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมระบบประสาทและการพัฒนาทางสมองได้ เช่น การกอด เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา การฝึกแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตนเอง เป็นต้น

S26HerKid3

Reference
1. Francesca Giuffrida, Cristina Cruz-Hernandez, et al. Quantification of Phospholipids Classes in Human Milk. Lipids (2013) 48:1051–1058
2. Robert Stufflebeam. Neurons, Synapses, Action Potentials, and Neurotransmission – The Mind Project. http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/neurons_intro/neurons_intro.php
3. Adrienne L. Tierney, et al. Brain Development and the Role of Experience in the Early Years. Zero Three. NIH Public Access Author manuscript; available in PMC 2013 July 25
4. Mind’s Machine, 2e, Figure 2.1 The Major Parts of the Neuron. https://2e.mindsmachine.com/figures/02/02.01.html. Textbook Reference: The Nervous System Is Composed of Cells, p. 22
5. Hiroaki Asou, et al. Development of Oligodendrocyte and Myelination in the Central Nervous System. Keio J Med 44(2), 47-52 (1995)
6. Otwin Linderkamp, Ludwig Janus, et al. Time Table of Normal Foetal Brain Development. Int. J. Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine Vol. 21 (2009) No. 1/2, pp. 4–16
7. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al., editors. Increased Conduction Velocity as a Result of Myelination Neuroscience. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001
8. Siegel GJ, Agranoff BW, Albers RW, et al., editors. Characteristic Composition of Myelin. Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. 6th edition. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1999
9. Susuki k.Nature Education 2010, 3(9):59

Comments