รุปสำหรับ แชร์FB--MFGA (1)

สมองมนุษย์มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและน่ามหัศจรรย์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ สมองเป็นอวัยวะที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นเมื่อลูกน้อยลืมตาดูโลกแล้ว จึงจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งไม่เพียงแต่อาหารที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ยังต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ จากการเลี้ยงดู คุณพ่อคุณแม่จึงต้องใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุด พยายามเลือกสารอาหารบำรุงสมอง กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ใช้ความคิด และจินตนาการอยู่ตลอดเวลา แล้วจะพบว่าปลายทางความสำเร็จของลูกในอนาคตนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

เด็กยุคใหม่ต้องก้าวล้ำทั้งความคิดและอารมณ์

1. 1,365 วันแรกห้ามพลาด เพื่อพัฒนาการสมอง
ทารกตัวน้อยคลอดออกมาสัมผัสโลกกว้างพร้อมกับพกพาจำนวนเซลล์สมองนับแสนล้านเซลล์ติดตัวมาด้วย เซลล์สมองเหล่านั้นถูกเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอันซับซ้อน แถมยังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสมองของลูกจะพัฒนาถึง 80% ใน 1,365 วันแรก เซลล์สมองจะเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาจาก 2 ส่วนสำคัญคือ เรื่องโภชนาการ เช่น นม อาหาร และการเลี้ยงดู ซึ่งการเชื่อมต่อของเซลล์สมองที่ดีจะส่งผลให้ลูกมีความสามารถในการเรียนรู้ จดจำ ใช้ภาษา คิดวิเคราะห์ ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยให้ช่วงโอกาสทองนี้หลุดลอยไปนะคะ

2.สร้างสมอง…ผ่านเสียงหัวเราะ
การหัวเราะช่วยพัฒนาทักษะทางสติปัญญา และอารมณ์ เพราะขณะที่เจ้าตัวเล็กกำลังเพลิดเพลิน ส่งเสียงหัวเราะคิกคักกับสิ่งเร้าตรงหน้า สมองก็กำลังเชื่อมต่อเซลล์ประสาทเข้าด้วยกัน และกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนพรีฟรอนทอลคอร์เทกซ์ (prefrontal cortex) ให้หลั่งฮอร์โมนเอ็นโดรฟิน (endorphin) ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เกิดความสุข เกิดการประมวลผลความคิดในเชิงบวก สร้างสรรค์ และยังส่งผลดีในด้านพัฒนาการทางอารมณ์ การกระตุ้นให้ลูกหัวเราะนั้นไม่ยากเลย และสามารถทำได้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยอาจจะทำหน้าตาท่าทาง ส่งเสียงตลกๆ

3.ใส่ใจ..เมื่อหนูน้อยชอบเลียนแบบ
ธรรมชาติได้สร้างเซลล์สมอง Mirror Neuron ที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมต่างๆ จากการสังเกตและลอกเลียนแบบผู้อื่น เรียกกันง่ายๆ ว่า “เซลล์สมองกระจกเงา” เด็กน้อยวัยทารกนั้นยังไม่รู้จักวิธีการสื่อสารหรือแสดงออกทางอารมณ์ เขาจะเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คุณแม่จะเห็นว่าลูกน้อยวัย 6 เดือน จะเริ่มรู้จักการเลียนแบบ ซึ่งนี่เป็น 1 ในวิธีการเรียนรู้ของลูก ถ้าคุณแม่เข้าใจและส่งเสริมอย่างถูกวิธี จะส่งผลต่อพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ของลูกน้อยในอนาคต ซึ่งล้วนมีผลต่อการแสดงออกทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก โดยเฉพาะในช่วง 3 ขวบปีแรก เป็นช่วงระยะเวลาสำคัญเพราะสมองจะบันทึกภาพเหล่านั้นและวิเคราะห์ประมวลผลออกมา ถ้าไม่อยากเห็นลูกเป็นเด็กก้าวร้าวก็อย่าใช้อารมณ์แก้ปัญหา อยากให้เขาเป็นเด็กช่างคิดและสนุกกับการเรียนรู้ พ่อแม่ก็ต้องสนุกตื่นเต้นไปกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

4.เล่น…เพื่อเรียนรู้
เซลล์สมองจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ดี ถ้าหากถูกกระตุ้นจากการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับ สัมผัส ลิ้มรส มองเห็น และการได้ยิน จะช่วยพัฒนาศักยภาพสมอง และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กรู้จักต่อยอด คิดพลิกแพลง ของเล่นสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ขวบ มีเยอะแยะมากมาย แต่ของเล่นที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพ่อแม่ลูก และส่งเสริมการคิด ใช้เหตุผล และรู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

5.MFGM อีกหนึ่งการค้นพบสารอาหารสมอง
หากลูกได้รับโภชนาการที่ดี มีสารอาหารบำรุงสมองครบถ้วน บวกกับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะส่งผลให้เซลล์สมองเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกจะยิ่งเรียนรู้ดีขึ้น ล่าสุดมีงานวิจัยชิ้นสำคัญพิสูจน์แล้วว่า MFGM (Milk Fat Globule Membrane) หรือ เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม คือสารอาหารตัวใหม่ที่มีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์*
MFGM ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด** เมื่อทำงานร่วมกับ DHA จะช่วยเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมอง*** เด็กจะมีระดับคะแนนสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียวถึง 4 จุด****
พัฒนาการทางสมองของลูกนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์มาก ถ้าหากพ่อแม่ให้ความสำคัญกับสารอาหาร และกระตุ้นสมองผ่านการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต และก้าวไปได้ไกลกว่าในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง
*Based on cognitive scores in infants (Timby N et al. 2014) and behavior regulation in children (Veereman-Wauters G et al. 2012).
** Liao, Y. et al. J. Proteome Res., 2011, 10 (8), pp 3530–3541
*** จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ (in vitro) ที่ 21 วัน โดยใช้องค์ประกอบที่มีใน MFGM (NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition).
****Timby N, Domellof E, Hernell O, Lonnerdal B, Magnus Domellof M. Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014;99:860-868.

Comments